Седми разред основне школе

Углови многоугла

Дефиниције, формуле, примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео предавању.

Пр.1) Израчунати збир унутрашњих углова у конвексном:

(а) седмоуглу       (б) десетоуглу      (в) седамнаестоуглу.

Пр.2) Збир унутрашњих углова у конвексном многоуглу износи:

(а)   ${720^ \circ }$    (б)   ${1800^ \circ }$.

Који је то мнноугао?

Пр.3) Да ли постоји конвексан многоугао чији је збир унутрашњих углова:

(а)   ${1440^ \circ }$    (б)   ${1000^ \circ }$?

Пр.4) Израчунати све унутрашњи углове конвексног шестоугла ако су мере четири угла ${100^ \circ }{,83^ \circ }{,102^ \circ }{,136^ \circ }$, а преостала два су међусобно једнака.