Седми разред основне школе

Степеновање и полиноми

Дефиниције и решени задаци.

Задаци

Задаци које смо решили у видео лекцији:

1. Упростити изразе:

(а)   ${\left( {{x^3}} \right)^4} = $         

(б)   ${x^6} \cdot x = $             

(в)   ${x^{16}}:{x^5} = $                        

(г)   ${\left( {{x^3}} \right)^4} \cdot {\left( {{x^2}} \right)^5} = $ 

2. Израчунати вредност алгебарског израза:

     (а)   ${x^3} + {x^2}$        за $x = 2$

     (б)   ${x^3} + 4{x^2} - 7x - 11$       за $x =  - 2$

     (в)   $8{x^3} + 4{x^2} - 7x - 11$      за $x =  - \frac{1}{2}$

3. Израчунати $\frac{{{2^7} \cdot {4^5}}}{{{8^8}:{{32}^2}}} = $                 

4. Дати су полиноми    $P = {x^3} + 4{x^2} - 7x - 11$   и   $Q =  - 2{x^3} + 9{x^2} - 7x - 19$. Одредити њихов збир и њихову разлику.

5. Решити једначине:

(а)   ${2^{3x - 1}}:{2^{4x + 5}} = {16^7}$

(б)   $3x - \left( {\left( {2 + 4x} \right) + 5} \right) + 9x =  - 18$

(в)   ${3^{5x - 4}} \cdot {3^{2 - 3x}} = {27^5}$