Седми разред основне школе

Степен степна

Дефиниција, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1) Упростити следеће изразе:

а) ${\left( {{m^3}} \right)^4} = $

б) ${\left( {{{\left( {{x^4}} \right)}^5}} \right)^6} = $

в) ${\left( {{{\left( { - 3} \right)}^2}} \right)^7} = $

г) ${\left( {2{a^3}} \right)^4} = $  

Пр.2) Упростити следеће изразе:

а) ${\left( {{a^3}{b^5}} \right)^3} = $

б) ${\left( {{{\left( {\frac{x}{y}} \right)}^5}} \right)^8} = $

в) ${\left( {{{\left( {\frac{m}{{{n^2}}}} \right)}^2}} \right)^4} = $

г) $\frac{{{{\left( {{a^3}{b^4}} \right)}^2}}}{{a{b^5}}} = $  

Пр.3) Упростити следеће изразе:

а) ${\left( {{a^5}} \right)^2} \cdot {a^3} \cdot {\left( {{a^2}} \right)^3} = $

б) $\frac{{{x^9} \cdot {x^5}:{{\left( {{x^2}} \right)}^2}}}{{{x^8}:{x^2}}} = $

в) $\frac{{{{\left( {{x^3}} \right)}^2} \cdot {x^4}:{{\left( {{x^2}} \right)}^2}}}{{{x^6}:{{\left( {{x^4}:{x^2}} \right)}^2}}} = $

г) ${\left( {3{a^2}{b^3}} \right)^3}:3{a^4}{b^5} = $ 

Пр.4) Израчунати:

а) $\frac{{{3^7} \cdot {9^3}}}{{{{27}^3}}} = $

б) $\frac{{{2^5} \cdot {4^3}}}{{{8^4}:{{16}^2}}} = $