Седми разред основне школе

Степен производа и степен количника

Дефиниције и решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Упростити изразе:

           а) ${\left( {m \cdot n} \right)^3} = $

           б) ${\left( {2ab} \right)^5} = $

           в) ${\left( {\frac{x}{y}} \right)^3} = $

Пр.2)   Израчунати:

           а) ${4^7} \cdot 0,{25^7} = $

           б) ${\left( {\frac{2}{5}} \right)^3} \cdot {5^3} \cdot {\left( {\frac{1}{4}} \right)^3} = $

           в) ${\left( { - \frac{6}{7}} \right)^4} \cdot {\left( { - 7} \right)^4} \cdot {\left( { - \frac{5}{6}} \right)^4} = $

           г) ${65^3}:{13^3} = $

           д) ${\left( { - 3\frac{2}{3}} \right)^3}:{\left( {1\frac{4}{7}} \right)^3} = $

Пр.3)   Израчунати:

           а) $\frac{{{8^3} \cdot {2^3}}}{{{4^3}}} = $

           б) $\frac{{{5^4} \cdot {2^4} \cdot 0,{1^4}}}{{0,{{25}^4}}} = $