Седми разред основне школе

Степен чији је изложилац цео број

Дефиниције и решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

1. Израчунати:

(а)  34  =   

(б) (– 4)3 =           

(в)   (– 1)5 =

2. Израчунати:

(а) (– 2)3 =   

(б) (– 2)4 =  

(в) (– 2)5 =   

(г) (– 2)6 =  

3. Израчунати:

(а) (– 2)4 =   

(б) – 24 =  

(в) – (– 2)4 =

(г)  – (– 24) =   

4. Израчунати:

(а)  – 2 + 33 –  52        

(б) (– 2)3  (– 3)2             

(в)   (– 1)5 : (– 2)3 + 5 : 23        

(г)    (– 3)2 + ()2 –  (2)2 – 23