Седми разред основне школе

Скуп реалних бројева - понављање

Скуп реалних бројева, понављање. Припема за проверу знања.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати:

           а) $\sqrt {289}  = $

           б) $3\sqrt {169}  - 2\sqrt {361}  = $

           в) ${7^2} - {\left( { - 9} \right)^2} = $

           г) $\frac{{18}}{{{6^2}}} = $

           д) $\frac{{ - 28}}{{\sqrt {196} }} + \sqrt {64}  = $

Пр.2)   Израчунати:

           а) $ - {3^2} + {4^2} - {2^2} - {\left( { - 6} \right)^2} = $

           б) ${\left( {\frac{1}{2}} \right)^2} - \frac{{{3^2}}}{8} + \left( { - \frac{3}{{{4^2}}}} \right) - {\left( { - \frac{1}{4}} \right)^2} = $

Пр.3)   Израчунати:

           а) $\left( {\sqrt {225}  - 3\sqrt {16} } \right) \cdot \left( {2\sqrt {64}  - 9\sqrt {121} } \right) = $

           б) $\frac{3}{4}\sqrt {1\frac{7}{9}}  + 0,5\sqrt {36}  = $

Пр.4)   Ако трећини квадрата неког броја додамо $\frac{4}{5}$, добијемо број $\frac{{64}}{{75}}$. О ком броју је реч?

Пр.5)   Израчунати обим квадрата ако је његова површина:

           а) $100c{m^2}$    б)$256c{m^2}$    в) $10c{m^2}$

Пр.6)   Израчунати вредност израза:

           а) $5\sqrt 2  + 3\sqrt 8  - \sqrt {50}  - \sqrt {98}  = $

           б) $2\sqrt 5  - 5\sqrt 3  + \sqrt {75}  + \sqrt {80}  = $

Пр.7)   Израчунати:

           а) $\sqrt 8  + \frac{8}{{\sqrt 2 }} = $

           б) $\frac{{15}}{{\sqrt 5 }} - 2\sqrt 5  = $

           в) $\frac{{14}}{{\sqrt 7 }} + 14\sqrt 7  = $