Седми разред основне школе

Сабирање полинома

Дефиниција, решени задаци.

Задаци

Задаци које смо решили у видео лекцији:

1. Израчунати збир следећих монома:

(а) ${3x + 5x = }$

(б) ${6{x^2} + 7{x^2} + {x^2} = }$

(в) ${9m + {\text{ }}2,3m + \frac{1}{5}m = }$

(г) ${6ab - 15ab = }$

2. Упростити изразе:

(а) $4ab + 2ab - 6ab = $

(б) $2x - \left( {8x + 5x} \right) = $

(в) $ - xy - \left( {4xy - 2xy} \right) = $

(г) $x - \left( {5x - \left( {9x - \left( { - 4x - 8x} \right) + 12x} \right) + 2x - 9x} \right) = $ 

3. Дати су полиноми $A = 3{x^2} + 5x - 7$  и  $B = 7{x^2} - x + 9$. Одредити $A + B$.

4. Одредити збир полинома $A$ и  $B$ ако је:

(а) $A = a - 3b - 4c$   и   $B = 3a + 4b - 2c$

(б) $A =  - 3 - 5x + 2{x^2}$ и   $B =  - 5{x^2} - 2x + 7$

(в) $A = \frac{3}{2}{t^2} - \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}$   и  $B =  - \frac{3}{4} + \frac{1}{3}t - \frac{3}{4}{t^2}$

(г) $A = \frac{3}{4}{x^2} - \frac{1}{2}{y^2} - \frac{1}{3}{z^2}$   и   $B = \frac{1}{3}{y^2} + \frac{1}{4}{z^2} - \frac{1}{6}{x^2}$