Седми разред основне школе

Сабирање и одузимање полинома

Решени задаци.

Задаци

Задаци које смо решили у видео лекцији:

1. Дати су полиноми P = 2x2 – 5x – 1,  Q = 4x2 – 7x – 3. Одредити:

(а) P + Q

(б) PQ

(в) QP

 (г) – PQ

2. Полиному 8x3 + 12x2 – 5x + 9 додати разлику бинома x + 2 и x3 + 9.

3. Збиру бинома x + 7 и 3 – x додати разлику истих бинома.

4. Решити једначине:

(а)   – 8x + (– 2x + 5) = 25          (б)      (5a – 3) – (– 10a + 9) = 48

5. Решити полиномне једначине:

(а) 4m2 + 3m – 7 + P = 10 – 8m + 3m2     (б) 5b2 + 2b + 7 – P = 7 + 3b + 6b2