Седми разред основне школе

Разлика квадрата

Дефиниција, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Помножимо следеће полиноме:

           а) $x - 2$ и $x + 2$

           б) $3x + 4$ и $3x - 4$

Пр.2)   Применом формуле за разлику квадрата решити:

           а) $\left( {x + 3} \right) \cdot \left( {x - 3} \right)$

           б) $\left( {5x + 7} \right) \cdot \left( {5x - 7} \right)$

           в) $\left( {x - 2y} \right) \cdot \left( {x + 2y} \right)$

           г) $\left( {1\frac{3}{4}a - 0,5b} \right) \cdot \left( {1\frac{3}{4}a + 0,5b} \right)$
           д) $\left( {3{x^2} - 2} \right) \cdot \left( {3{x^2} + 2} \right)$
           ђ) $\left( {3{x^2} - 2{y^2}} \right) \cdot \left( {3{x^2} + 2{y^2}} \right)$
Пр.3)   Доказати да је $\left( {{x^2} + 9} \right) \cdot \left( {x - 3} \right) \cdot \left( {x + 3} \right) = {x^4} - 81$.
Пр.4)   Ако је $A = 2x + 3,B = 3x + 2$ и $C = 2x - 3$, израчунати:
           а) $B - A \cdot C$      б) $C \cdot A + 2B$