Седми разред основне школе

Примена Питагорине теореме на троугао, прваоугаоник, квадрат и ромб

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Фигуру на слици чине ромб и два квадрата. Израчунати обим и

           површину те фигуре ако су нам дате дијагонале ромба 10cm

           и 24cm.

Пр.2)   На основу података са слике иурачунати површину фигуре коју

           чине два правоугла троугла.

Пр.3)   На основу података са слике израчунати површиву фигуре коју

           чине квадрат и једнакокраки троугао, ако је дат крак

           једнакокраког троугла.