Седми разред основне школе

Примена Питагорине теореме на трапез 2

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Површина једнакокракок трапеза је $120c{m^2}$. Ако се основице

           разликују 12cm, а висина 8cm, израчунати обим тог трапеза.

Пр.2)   Једна основица правоуглог трапеза износи три половине друге.

           Ако је висина тог трапеза 4cm, а крак 5cm, израчунати обим и

           површину тог трапеза.

Пр.3)   Крак једнакокраког трапеза је 6cm, краћа основица 7cm, а један

           унутрашњи угао од ${30^ \circ }$. Израчунати површину тог трапеза.

Пр.4)   Квадрат и једнакокраки трапез имају једнаке површине која

           износи $225c{m^2}$. Крак трапеза једнак је страници квадрата. Ако је

           висина трапеза 9cm, а основица 8cm, израчунати разлику обима

           квадрата и трапеза.