Седми разред основне школе

Примена Питагорине теореме на трапез 1

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати крак једнакокракок трапеза чије су основице

           5cm и 11cm, а висина 4cm.

Пр.2)   Израчунати површину једнакокракок трапеза чије су основице

           7cm и 25cm, а крак 15cm.

Пр.3)   Израчунати висину правоуглог трапеза чије су основице

           11cm и 14cm, а крак 5cm.