Седми разред основне школе

Примена Питагорине теореме на ромб

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Ако су дијагонале ромба 6cm и 8cm, израчунати обим тог ромба.

Пр.2)   Израчунати површину ромба чија је страница 13cm, а једна

           дијагонала 10cm.

Пр.3)   Површина ромба је $216c{m^2}$, а једна његова дијагонала 24cm.

           Израчунати обим и површину тог ромба.

Пр.4)   Израчунати површину ромба чији је обим 32cm, а један

           унутрашњи угао ${60^ \circ }$.