Седми разред основне школе

Примена Питагорине теореме на правоугаоник и квадрат 2

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Дијагонале правоугаоника секу се под углом од ${60^ \circ }$. Израчунати обим и површину тог правоугаоника ако је дужина дијагонала 12cm.

Пр.2)   Дат је квадрат $ABCD$ странице 8cm. Тачке E и F су на страницама $AB$ и $BC$ тако да је $BE = BF = 2cm$. Израчунати обим и површину четвороугла $EBFD$.

Пр.3)   Квадрат и правоугаоник имају исту површину. Ако је страница квадрата 12cm, а једна страница правоугаоника четири пута дужа од друге, израчунати дужину дијагонале правоугаоника.

Пр.4)   Ако су странице правоугаоника 12cm и 16cm, израчунати растојање темена $A$ од дијагонале $BD$.