Седми разред основне школе

Примена Питагорине теореме на правоугаоник и квадрат 1

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати дијагоналу правоугаоника чије су странице 9cm и

           12cm.

Пр.2)   Израчунати обим и површину правоугаоника чија је једна

           страница 5cm, а дијагонала 13cm.

Пр.3)   Израчунати дијагоналу квадрата чија страница је 6cm.

Пр.4)   Израчунати обим и површину квадрата чија је дијагонала:

           а) $4\sqrt 2 cm$         б) $6cm$