Седми разред основне школе

Примена Питагорине теореме на једнакостранични троугао

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Ако је страница једнакостраничног троугла 6cm, израчунати:

          а) обим

          б) висину

          в) површину

          г) полупречнике уписаног и описаног круга

Пр.2)   Израчунати обим једнакостраничног троугла чија је :

          а) висина $2\sqrt 3 cm$

          б) висина $6cm$

          в) површина $9\sqrt 3 c{m^2}$

Пр.3)   Ако је краћа катета правоуглог троугла 4cm, a jeдан унутрашњи

           угао ${30^ \circ }$, израчуати обим и површину тог правоуглог троугла.

Пр.4)   Ако је хипотенуза правоуглог троугла 6cm, а један унутршњи

           угао ${60^ \circ }$, израчунати обим и површину правоуглог троугла.