Седми разред основне школе

Примена Питагорине теореме на једнакокраки троугао

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати крак једнакокракок троугла чија је основица 6cm, а

           висина која одновара основици 4cm.

Пр.2)   Израчунати обим и површину једнакокраког троугла чији је крак

           17cm, а висина која одговара основици 15cm.

Пр.3)   Ако је крак једнакокракок троугла 10cm, а основица 12cm,

           израчунати:

           а) обим     б) површину   в) висину која одговара краку тог троугла

Пр.4)   Обим једнакокраког троугла је 42cm, а основица је за 6cm дужа од

           крака. Израчунати површину тог троугла.