Седми разред основне школе

Примена квадрата и квадратног корена

Примена квадрата и квадратног корена. Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Ако су $a$ и $b$ рационални бројеви, заисати следеће изразе:

          а) квадрат збира бројева $a$ и $b$

          б) збир квадрата бројева $a$ и $b$

          в) разлику квадрата бројева $a$ и $b$

          г) квадрат разлике бројева $a$ и $b$

Пр.2)   Којим  мањим бројем треба помножити број

           а) 120        б) 252

           да се добије квадрат неког природног броја?

Пр.3)   Израчунати дијагоналу квадрата чија је површина $32{m^2}$?

Пр.4)   Решити једначину:

          а) ${x^2} = 324$

          б) $2{x^2} = 288$

          в) $5{\left( {x - 1} \right)^2} = 605$
Пр.5)   Решити једначину:
          а) $\sqrt {{x^2}}  = 6$
          б) $\sqrt {36{x^2}}  = 11$

          в) $\sqrt {{{\left( {x - 3} \right)}^2}}  = 12$

          г) $\sqrt {{{\left( {2x + 0,6} \right)}^2}}  = 3,9$

Пр.6)   Решити једначину:

          а) $\sqrt x  = 3$

          б) $\sqrt {2x}  = 7$

          в) $\sqrt {25 - 3x}  = 8$