Седми разред основне школе

Правилни многоуглови - други део

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео предавању.

Пр.1) Израчунати укупан број дијагонала,унутрашњи, спољашни и централни угао правилног  десетоугла.

Пр.2) Ако централни угао правилног многоугла износи ${45^ \circ }$, израчунати укупан број дијагонала и унутрашеи угао тог многоугла.

Пр.3) Ако је унутрашњи угао правилног многоугла износи ${140^ \circ }$, израчунати који је то  многоугао, а затим одредити број дијагонала из једног темена и збир унутрашњих углова.

Пр.4) Код ког правилног многоугла је спољашњи угао два пута мањи од унутрашњег угла?

Пр.5) Централни угао правилног многоугла износи $\frac{2}{3}$ унутрашњег угла. Колико тај многоугао има дијагонала?

Пр.6) Израчунати централни и унутрашњи угао многоугла који има укупно 135 дијагонала.