Седми разред основне школе

Питагорина теорема - решени задаци

Примена питагорине теореме на правоугли троугао.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати хипотенузу правоуглог троугла чије су катете:

           а) 6cm и 8cm

           б) 8cm и 15cm

Пр.2)   Израчунати површину правоуглог троугла, ако је:

           а) једна катета 9cm, а хипотенуза 1,5dm

           б) једна катета 2cm, а хипотенуза 6cm

Пр.3)   Ако је једна катета 12cm, а хипотенуза 20cm, израчунати:

           а) другу катету

           б) површину тог троугла

           в) обим троугла

           г) висину која одговара хипотенузи тог троугла

Пр.4)   Бициклиста је најпре ишао 10km на север, а затим 24km на исток, а након тога се најкраћим путем вратио на почетну позицију. Колико укупно је бициклиста километара  прешао?