Седми разред основне школе

Питагорина теорема - понављање

Решени задаци. Припрема за проверу знања.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати обим и површину правоуглог троугла чеије су катете

           12cm и 16cm.

Пр.2)   Израчунати дијагоналу правоугаоника чије су основице 6cm и

           8cm.

Пр.3)   Ако је хипотенуза правоуглог троугла 13cm, а једна катета 5cm,

           израчунати обим, површину, као и вицину која одговара

           хипотенузи.

Пр.4)   Ако је дијагонала квадрата $10\sqrt 2 cm$, израчунати обим и површину

           тог квадрата.

Пр.5)   Ако је полупречник уписаног круга у једнакостранични троугао

           3cm, израчунати обим и површину тог троугла.

Пр.6)   Обим ромба је 60cm, а једна дијагонала 18cm. Израчунати

           површину и висину тог ромба

Пр.7)   Основице једнакокракок троугла су 5cm и 9cm. Израчунати обим и

           површину тог трапеза, ако је једдан унутрашњи угао:

           а) ${60^ \circ }$    б) ${45^ \circ }$