Седми разред основне школе

Одузимање полинома

Дефиниција, решени задаци.

Задаци

Задаци које смо решили у видео лекцији:

1. Одредити супротне полиноме датих полинома:

(а) $A = 2{x^2} - 5x - 1$

(б) $B = 3 - 4x - {x^2}$

(в) $C =  - 5{x^3} + 3{x^2} + 2x - 7$

2. Дати су полиноми $A = 4{x^2} + 6x - 8$  и  $B = {x^2} - 8x + 11$. Одредити $A - B$.

3. Дати су полиноми   $A = 8{x^4} - 7{x^2} + 3x - 1$,   $B = {x^4} - 6{x^2} - 1$   и   $C =  - 5{x^2} + x - 3$. Одредити  $A - B + C$   и   $ - A + B - C$.