Седми разред основне школе

Обим и површина правилног шестоугла.

Формуле и решени задаци.