Седми разред основне школе

Обим и површина правилног многоугла

Дефиниције, формуле, решени задаци.