Седми разред основне школе

Множење полинома 2

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати следеће производе:

           а) $\left( {3x - 8} \right) \cdot \left( {5x - 2} \right)$

           б) $\left( {a - 1} \right) \cdot \left( {5a + 4} \right)$

           в) $\left( { - \frac{1}{2}{x^2} + \frac{1}{4}x} \right) \cdot \left( {\frac{3}{4}{x^2} + 0,5x} \right)$

Пр.2)   Израчунати следеће производе:

           а) $\left( {x - 5} \right) \cdot \left( {{x^2} + 4x - 9} \right)$

           б) $\left( {2{y^2} + 4y - 3} \right) \cdot \left( {7y - 1} \right)$

           в) $\left( {{b^2} + b - 1} \right) \cdot \left( {4{b^2} - 3b - 2} \right)$

Пр.3)   Упростити изразе:

           а) $\left( {x - 5} \right) \cdot \left( {3{x^2} + x - 10} \right) - x \cdot \left( {5{x^2} + 2x - 11} \right)$

           б) $3{y^2} \cdot \left( {4{y^2} + 2y + 5} \right) - \left( {2y + 3} \right) \cdot \left( {6{y^3} - {y^2}} \right)$

           в) $\left( {x - 7} \right) \cdot \left( {5x - 8} \right) - \left( {3x + 8} \right) \cdot \left( {5x - 2} \right)$

Пр.4)   За колико је вредност израза $\left( {2x - 1} \right) \cdot \left( {2x - 2} \right)$

            већа од израза $\left( {4x + 2} \right) \cdot \left( {x - 2} \right)$?