Седми разред основне школе

Множење полинома 1

Дефиниција, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати следеће производе:

           а) $2x \cdot \left( {3{x^2} + 5x - 8} \right)$

           б) $ - 8{n^5} \cdot \left( {{n^4} + {n^2} + 7n} \right)$

           в) $\left( { - \frac{1}{2}{x^2} + \frac{2}{3}x} \right) \cdot 6x$

           г) $1,2{m^3} \cdot \left( {4\frac{1}{6}{m^2} + \frac{5}{6}m - 2\frac{{11}}{{12}}} \right)$

Пр.2)   Упростити изразе:

            а) ${\left( { - 3{x^3}} \right)^2} \cdot \left( {x - 3} \right)$

            б) $\left( {8{x^2} + 16x - 4} \right) \cdot \left( { - \frac{1}{2}{x^2}} \right)$

            в ${\left( {0,1xy} \right)^2} \cdot \left( {8{x^2} + 16y - 4{y^2}} \right)$
Пр.3)   Упростити изразе:
           а) $x \cdot \left( {3{x^2} + 7x - 10} \right) + 3x \cdot \left( {4{x^2} + 2x - 1} \right)$
           б) $ - 3{y^2} \cdot \left( {2{y^2} + 3y + 4} \right) - 6y \cdot \left( {{y^3} - 2{y^2} + 7y} \right)$
           в) $\left( { - \frac{1}{3}{x^2} + \frac{1}{2}x} \right) \cdot 6x + 4{x^2} \cdot \left( { - \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}} \right)$
Пр.4)   Квадрат монома $3x$ повмножити биномом $2x - 5$, а затим
           добијени производ умањити за производ монома ${x^2}$ и
           бинома $4x - 3$.