Седми разред основне школе

Множење полинома 1

Дефиниција, решени задаци.