Седми разред основне школе

Множење монома

Дефиниција, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати следеће производе:

           а) $ - 5{x^9} \cdot 11{x^3}$

           б) $ - 8{n^5} \cdot \left( { - \frac{1}{2}{n^4}} \right)$

           в) $0,2x \cdot \left( { - 5{x^9}} \right)$

           г) $ - 3{a^3}{b^6}{c^9} \cdot 12{a^4}{b^7}c$

           д) $\left( { - \frac{1}{4}{m^2}{n^4}{p^6}} \right) \cdot \left( {1\frac{1}{3}m{p^5}{n^4}} \right)$

Пр.2)   Упростити изразе:

           а) ${\left( { - 4{x^3}} \right)^2} \cdot 9{x^5}$

           б) ${\left( { - 6{x^5}} \right)^2} \cdot {\left( { - \frac{1}{2}{x^4}} \right)^3}$

           в) ${\left( {0,1{x^2}y} \right)^2} \cdot {\left( { - 5x{y^2}} \right)^3}$

Пр.3)   Квадрат монома $ - 5a{b^2}$ увећати за производ монома $4ab$

           и $ - 6a{b^3}$.

Пр.4)   Упростити израз

            $\left( { - \frac{3}{5}{m^2}n} \right) \cdot \left( {3\frac{1}{3}{m^3}{n^5}} \right) + \left( { - \frac{5}{6}m{n^2}} \right) \cdot \left( { - 1\frac{1}{5}{m^4}{n^4}} \right)$,

            а затим израчунати његову бројевну вредност за $m = 1$ и

            $n =  - \sqrt 2 $.