Седми разред основне школе

Множење монома

Дефиниција, решени задаци.