Седми разред основне школе

Множење и дељење степена једнаких основа

Дефиниције и решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Упростити изразе:

           а) ${2^3} \cdot {2^4} = $

           б) ${\left( { - 2} \right)^5} \cdot {\left( { - 2} \right)^9} = $

Пр.2)   Упростити изразе:

           а) ${8^5}:{8^4} = $

           б) ${\left( { - 5} \right)^7}:{\left( { - 5} \right)^3} = $

Пр.3)   Упростити изразе:

           а) ${x^3} \cdot {x^4} \cdot {x^2} = $

           б) ${b^5} \cdot b \cdot {b^3} = $

           в) ${m^3} \cdot \left( {{m^4}:{m^2}} \right) \cdot {m^2} = $

Пр.4)   Израчунати:

           а) $\frac{{{5^6}:{5^2}}}{{{5^3}}} = $

           б) $\frac{{{2^6} \cdot {2^6}}}{{{5^3}}} = $

           в) $\frac{{\left( {{2^6} \cdot {2^4}} \right):{2^3}}}{{{2^5}:{2^3}}} = $

           г) $\sqrt {\frac{{{{10}^2} \cdot {{10}^{12}}}}{{{{10}^8}}}}  = $

           д) $\frac{{{3^4} \cdot {5^2} \cdot {4^6}}}{{{4^5} \cdot {5^2} \cdot {3^6}}} = $