Седми разред основне школе

Многоугао - понављање радива

Решени задаци. Припрема за контролни задатак.