Седми разред основне школе

Многоугао, број дијагонала

Дефиниције, формуле, примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео предавању.

Пр.1) Израчунати број дијагонала из једног темена конвексног:

(а) деветоугла       (б) петнаестоугла.

Пр.2) Код конвексног многоугла се из једног темена може повући:

(а) 7 дијагонала       (б) 16 дијагонала?

Пр.3) Израчунати укупан број дијагонала из једног темена конвексног:

(а) осмоугла       (б) дванаестоугла.

Пр.1) (а) деветоугла       (б) петнаестоугла.

    \[n = 9\]  
\[{d_n} = n - 3\]  
\[{d_9} = 9 - 3\]  
\[{d_9} = 6\]