Седми разред основне школе

Квадратни корен и квадрат броја

Квадратни корен и квадрат броја. Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати:

           а) $\sqrt {{5^2}}  - \sqrt {{{\left( { - 9} \right)}^2}}  = $

           б) $5\sqrt {2,{6^2}}  - 2\sqrt {{{\left( { - 5} \right)}^2}}  - \sqrt {3,{4^2}}  + \sqrt {{{\left( { - 0,1} \right)}^2}}  = $

Пр.2)   Израчунати:

           а) $\sqrt {1\frac{9}{{16}}}  + \sqrt {{{\left( {1\frac{1}{4}} \right)}^2}}  - \sqrt {6 + \frac{1}{4}}  = $

           б) $\left( {\sqrt {121}  - {{\left( {1\frac{2}{3}} \right)}^2} \cdot \sqrt {{{\left( { - \frac{9}{{16}}} \right)}^2}} } \right):\left( {1\frac{1}{4} \cdot \sqrt {\frac{{16}}{{15}}}  - \sqrt {0,81} } \right) = $