Седми разред основне школе

Квадратни корен

Квадратни корен. Дефиниција и решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати дужину странице квадрата чија је површина $81c{m^2}$.

Пр.2)   Решити једначину ${x^2} = 49$.

Пр.3)   Израчунати:

           а) $\sqrt {64}  = $

           б) $\sqrt {225}  = $

           в) $\sqrt {0,01}  = $

           г) $\sqrt {2\frac{2}{{49}}}  = $

Пр.4)   Израчунати:

           а) $\sqrt {1 + 1\frac{1}{4}}  - \sqrt {1\frac{1}{3} - 1\frac{2}{9}}  = $

           б) $\left( {\sqrt {225}  - 3\sqrt {16} } \right) \cdot \left( {2\sqrt {64}  - 9\sqrt {121} } \right) = $

           в) $\frac{3}{4}\sqrt {1\frac{7}{9}}  + \frac{1}{2}\sqrt {16}  = $

           г) $\frac{2}{5}\sqrt {6\frac{1}{4}}  + \frac{1}{4}\sqrt {16}  - 2\sqrt {0,04}  = $