Седми разред основне школе

Квадрат рационалног броја

Квадрат рационалног броја. Дефиниција и решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Следеће производе написати као квадрате рационалних бројева:

           а) $7 \cdot 7 = $

           б) $ - 11 \cdot \left( { - 11} \right) = $

           в) $0 \cdot 0 = $
           г) $ - 1,5 \cdot \left( { - 1,5} \right) = $
           д) $ - \frac{2}{3} \cdot \left( { - \frac{2}{3}} \right) = $
Пр.2)   Израчунати:
           а) ${9^2}$

           б) ${\left( { - 13} \right)^2}$

           в) ${\left( { - \frac{4}{7}} \right)^2}$

Пр.3)   Да ли се иста бројевна вредност добије за ${\left( { - 4} \right)^2}$ и $ - {4^2}$?