Седми разред основне школе

Квадрат и квадратни корен рационалног броја

Квадрат и квадратни корен рационалног броја. Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати:

           а) $ - {5^2} \cdot {\left( { - 2} \right)^2} = $

           б) ${2^2} + {3^2} - {5^2} = $

           в) $ - 2 \cdot {4^2} - 4 \cdot {\left( { - 2} \right)^2} - {\left( { - 1,5} \right)^2} = $

Пр.2)   Израчунати:

           а) $\sqrt {36}  - \sqrt {81}  = $

           б) $5\sqrt {16}  - 2\sqrt {121}  = $

           в) $\sqrt {2\frac{1}{4}}  - \sqrt {5\frac{4}{9}}  = $

           г) $1\frac{1}{3}:\sqrt {\frac{4}{9}}  + \frac{1}{{\sqrt {225} }} \cdot 1\frac{2}{3} = $
Пр.3)   Израчунати:
           а) $2\sqrt {361}  - {5^2} = $

           б) $ - {12^2} \cdot \sqrt {\frac{{25}}{{144}}}  + {\left( { - 3} \right)^2}:\sqrt {\frac{{81}}{{289}}}  = $