Седми разред основне школе

Квадрат бинома

Дефиниција, решени задаци.