Седми разред основне школе

Дијагонале и углови многоугла

Дефиниције, формуле, примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео предавању.

Пр.1) Ако су у конвексном многоуглу из једног темена може повући 7 дијагонала, одредити:

(а) који је то многоугао      (б) збир његових унутрашњих углова      (в) укупан број дијагонала.

Пр.2) Ако је збир унутрашњих углова у конвексном многоуглу износи ${1620^ \circ }$, одреди:

(а) који је то многоугао    (б) број дијагонала из једног темена   (в) укупан број дијагонала.

Пр.3) Укупан број дијагонала у конвексном многоуглу износи 44, одреди:

(а) који је то многоугао    (б) број дијагонала из једног темена   (в) збир његових унутрашњих углова.

Пр.4) Одредити збир унутрашњих углова у многоуглу који има онолико страница колико укупно има дијагонала.

Пр.5) Који многоугао има 8 пута више дијагонала него што има страница?

Пр.6) Одредити укупан број дијагонала ногоугла код кога је разлика збир унутрашњих углова и збира спољашних углова једнака ${900^ \circ }$.