Седми разред основне школе

Делимично кореновање и рациналисање имениоца

Делимично кореновање и рациналисање имениоца. Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Упростити израз:

           а) $\sqrt {75}  + 2\sqrt {27}  = $

           б) $2\sqrt {20}  - 3\sqrt {125}  = $

           в) $4\sqrt {12}  + \sqrt {147}  - 5\sqrt {108}  = $
Пр.2)   Рационалисати имениоце:
           а) $\frac{1}{{\sqrt 3 }} = $

           б) $\frac{5}{{\sqrt 5 }} = $

           в) $\frac{6}{{\sqrt 3 }} = $