Седми разред основне школе

Алгебарски изрази

Дефиниције и решени задаци.

Задаци

Задаци које смо решили у видео лекцији:

1. Израчинати бројевне вредности следећих алгебарских израза:

(а)  $-{\text{ }}2xy$   ако је   $x = 2;{\text{ }}y = -1$

(б)  $ - 5{m^2}{n^3}$   ако је    $m = -2;n = 3$ 

(в)   $\frac{3}{5}\sqrt {{a^2}}  - 3{a^2} + 4a + 1$   ако је   $a =  - 3$ 

(г)   $\left( {4x + {\text{ }}3} \right)\left( {5x-{\text{ }}2} \right)$  ако је   $x = 2$

(д)   $\frac{{3x + 6{x^2} - 5}}{{x - 7}}$    ако је   $x =  - 3$

 

2. Испитати када следећи алгебарски изрази нису дефинисани:

(а)   $\frac{{5 + 3x - 7{x^3}}}{{2x - 8}}$

(б)   $\frac{8}{{{x^2} - 9}}$ 

(в)   $\frac{{5x}}{{ - 4{x^2} + 9}}$

(г)   $\frac{{5 + 3x - 7{x^3}}}{{6{x^2} - 48}}$  

(д)   $\sqrt {3x + 11} $   

 

3. Израчунати вредност следећих израза:

(а)   $\left( {\frac{a}{b} + \frac{b}{a} - 1} \right)\left( {{a^3} + {b^3}} \right)$     за    $a = 3;b = 2$

(б)   $\left( {2 + \frac{{2{x^2}}}{{2 + x}} - x} \right) \cdot \frac{{2 + x}}{x}$       за   $x = 6$