Пети разред основне школе

Суседни, упоредни и унакрсни углови

Дефиниције и решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1 Дат је угао $\alpha  = {65^\circ }33'347''$. Одреди меру њему упоредног угла.

Пр.2 Одреди мере углова са слике.

15

 

Пр.3 Две праве које се секу образују угао од ${60^\circ }$. Одреди мере свих унакресних углова.

Пр.4 Две праве које се секу образују четри угла. Одреди мере тих углова ако је збир три угла ${215^\circ }20'$.

Пр.5 Одреди мере углова са слике.

16