Пети разред основне школе

Скупови тачака - понављање

Понављање градива, припрема за проверу знања. Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Дати су скупови $A = \left\{ {x|x \in N,x < 6} \right\}$, $B = \left\{ {x|x \in N,2 < x \leqslant 8} \right\}$, $C = \left\{ {x|x \in N,4 \leqslant x < 7} \right\}$.

Пр.2)   Израчунату бријевну вредност израза за $x = 68$ и $y = 4$:

            а) 5875:25

            б) $4 \cdot \left( {41 - 27} \right) + 13 \cdot 44$

            в) $58 \cdot 91 + 9 \cdot 58$

            г) $24 \cdot x - 352:y$

Пр.3)   Дате су тачке $A,B,C$ и $D$ такве да су само тачке $A,B$ и $D$

           колинеарне. Колико:

           а) дужи

           б) правих

           в) троуглова је одређено тачкама $A,B,C$ и $D$?

Пр.4)   Дате су кружнице $k\left( {O,3cm} \right)$ и ${k_1}\left( {{O_1},7cm} \right)$.

           а) У каквом међусобном положају су те кружнице, ако

               је $O{O_1} = 4cm$?

           б) Колико је њихово централно растојање, ако се те

                две кружнице подударају споља?