Пети разред основне школе

Скупови - пресек, унија, разлика скупова

Појам скуповних опрерација.