Пети разред основне школе

Скупови - понављање

Припрема за проверу знања из области скупова.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Дати су скупови $A\left\{ {1,2,3,5,9} \right\},B\left\{ {2,4,5,7} \right\}$ и $C\left\{ {3,7,8,11} \right\}$.

           Одредити: а) $A \cap B$

                              б) $B \cup C$

                              в) $A\backslash B$
                              г) $C\backslash A$
                              д) $A\backslash \left( {B \cup C} \right)$
Пр.2)   Нека је $A \cup B = \left\{ {2,3,5,7,9,11,12} \right\}$, $A\backslash B = \left\{ {2,5,12} \right\}$ и $A \cap B = \left\{ 3 \right\}$. Одредити скупове А и B.
Пр.3)   На основу података са слике заокружити слово испред тачног тврђења:
           а) $c \in A$
           б) $e \notin B$

           в) $d \in A\backslash B$

           г) $\left\{ {b,d} \right\} \subset A$

           д) $a \subset B$

Пр.4)   Израчунати бројевне вредности израза:

           а) $72 \cdot \left( {31 - 16} \right)$

           б) $4836:6 - 13 \cdot \left( {11 + 39} \right)$

           в) $58 \cdot 31 + 31 \cdot 42$

Пр.5)   а) Од збира бројева 475 и 656 одузети количник бројева 5436 и 9.

            б) Разлику бројева 97 и 82 увећати за њихов производ.

Пр.6)   За $a = 42,b = 15$ и $c = 13$, одредити:

            а) $a:6 + 3b - 2c$

            б) $\left( {a - b} \right):\left( {c - 4} \right)$

            в) $abc$