Пети разред основне школе

Скупови - појам, елементи и начин представљања

Појам скупа, елементи и начини приказивања скупова.