Пети разред основне школе

Скупови - подскуп, празан скуп, једнакост скупова

Појам подскупа, празног скупа и једнакости скупова.