Пети разред основне школе

Скупови N и N0

Скуп природних бројева и скуп природних бројева проширен нулом. Опрерације сабирања, одузимања, множења и дељења у скупу природних бројева.