Пети разред основне школе

Сабирање углова - рачунски

Дефиниције и решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

1. Дати су углови α и β. Одредити α + β, ако је:

(а) α = 78˚, β = 31˚                  (б) α = 126˚, β = 49˚

2. Дати су углови α и β. Одредити α + β, ако је:

(а) α = 59˚ 23', β = 78˚ 29'                  (б) α = 113˚ 52', β = 56˚ 39'

3. Дати су углови α и β. Одредити α + β, ако је:

(а) α = 71˚ 32' 12'', β = 45˚ 16' 29''                 

(б) α = 56˚ 35' 37'', β = 82˚ 19' 44''     

(в) α = 78˚ 46' 39'', β = 55˚ 55' 55''   

4. Дат је угао α = 108˚ 52'. Одредити:

(а)  2α       (б) 3α        (в) α : 4    (г) α : 3