Пети разред основне школе

Сабирање разломака

Дефиниција, особине, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати:

           а) $\frac{1}{5} + \frac{3}{5}$

           б) $\frac{3}{7} + \frac{2}{7}$

           в) $\frac{5}{{11}} + \frac{6}{{11}}$

           г) $1\frac{1}{3} + 2\frac{1}{3}$

           д) $2\frac{3}{8} + 1\frac{7}{8}$

Пр.2)   Израчунати:

           а) $\frac{1}{2} + \frac{1}{6}$

           б) $\frac{1}{3} + \frac{1}{2}$

           в) $\frac{5}{8} + \frac{5}{6}$

           г) $2 + \frac{1}{3}$

           д) $2\frac{1}{4} + 3\frac{1}{6}$

           ђ) $1\frac{3}{5} + 3\frac{1}{2}$

           е) $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$

           ж) $\frac{1}{8} + \frac{5}{6} + \frac{1}{2}$

           з) $2 + \frac{1}{3} + 3\frac{5}{6}$
           и) $3\frac{4}{5} + 2\frac{5}{6} + 1\frac{9}{{10}}$