Пети разред основне школе

Сабирање и одузимање углова - рачунски

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

1. Ако је α = 69˚ 46' 31'' и β = 42˚ 45' 53'', одредити α + β  и α – β.

2. Ако је α = 71˚ 32' 42'' и β = 25˚ 16' 29'', одредити α + 2β  и 3α – 2β.

3. Ако је α = 71˚ 32' 42'' и β = 45˚ 16' 28'', одреди којој врсти углова припадају углови 2α + β:2  и α – β:4.