Пети разред основне школе

Сабирање и одузимање разломака

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати:

           а) $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$

           б) $\frac{7}{8} - \frac{1}{{12}}$

           в) $3\frac{4}{9} - 2\frac{1}{3}$

           г) $2\frac{1}{5} + 1\frac{3}{{10}}$

Пр.2)   Израчунати:

            а) $18\frac{3}{5} - \left( {5\frac{1}{2} + 7\frac{3}{5}} \right)$

            б) $\left( {2\frac{3}{8} + 4\frac{7}{{12}}} \right) - 3\frac{{11}}{{24}}$

            в) $\left( {8\frac{3}{4} - 2\frac{1}{2}} \right) - \left( {3\frac{5}{6} + \frac{1}{2}} \right)$

            г) $\left( {12 - 3\frac{8}{{11}}} \right) + \left( {1\frac{1}{2} - \frac{5}{{11}}} \right)$

Пр.3)   Од броја 18 одузети разлику бројева $15\frac{3}{{11}}$ и $9\frac{1}{3}$.

Пр.4)   Ученик је читао књигу три дана. Првог дана је прочитао $\frac{1}{3}$,

            другог дана $\frac{3}{{10}}$, а трећег дана $\frac{1}{4}$. Који део књиге

            је прочитао за три дана?