Пети разред основне школе

Сабирање и одузимање децималних бројева 2

Особине. Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати:

           а) (9,7-3,3)+4,2=

           б) 14,3-(9,6-2,2)=

Пр.2)   Израчунати:

           (9,4+5,2)-(3,7+2,8)-(3,2-2,7)=

Пр.3)   Збиру бројева 5,6 и 2,048 дотати његову разлику.

Пр.4)   Туриста је намеравао да пређе 54 километара пешке, бициклом и

            возом. Ако је пешачио 4,356 километара. а путовао возом 29,5

            километара, колико километара је прешао бициколом?

Пр.5)   У једном џаку има 26,48kg брашна, у другом 9,5kg, а у трећем

           13,2kg више него у другом. Колико укупно има брашна и у ком

            џаку има највише брашна?